Nạn cướp giật, trộm cắp nơi công cộng của TP.HCM đã được kéo giảm đáng kể trong năm 2017. Tuy nhiên, tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, đang diễn biến phức tạp.

VIDEO LIÊN QUAN