UBND TP.HCM đang tập trung "gỡ vướng" cho các dự án bãi đỗ xe ngầm với mục tiêu sẽ có dự án khởi công trong năm nay, chấm dứt cảnh tắc nghẽn dự án hàng chục năm.

VIDEO LIÊN QUAN