Tại TP.HCM, đề án thí điểm cho thuê xe công hiện đang tạm dừng triển khai. TP.HCM: Xe công sẽ được dùng để cho thuê 3 cơ quan thí điểm cho thuê xe công tại TP.HCM. Thông tin vừa được cơ quan chịu trách nhiệm lập đề án này là Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP.HCM cho biết

VIDEO LIÊN QUAN