Sở Y tế TP.HCM sẽ rà soát vấn đề an toàn phẫu thuật của tất cả các bệnh viện trên địa bàn, trước tình trạng liên tục xảy ra các vụ tai biến do phẫu thuật thời gian qua.

VIDEO LIÊN QUAN