Để giảm ngập, TP.HCM vừa công bố quy hoạch hệ thống thoát nước đến 2030, tầm nhìn 2050, có quy mô mở rộng gấp 3 lần quy hoạch cũ. Trừ Cần Giờ, quy hoạch này sẽ mở rộng phạm vi chống ngập ra 23 quận, huyện, thay vì chỉ tập trung ở khu vực nội thành và lân cận như trước đây.

VIDEO LIÊN QUAN