Từ sự thay đổi nhận thức, chỉ tiêu 37 hẻm mà quận 3 đề ra đã thực hiện được 21 hẻm với tổng diện tích đất mở rộng là hơn 3.200m2. Nếu dùng ngân sách Nhà nước, đây sẽ là số tiền đền bù không nhỏ.

VIDEO LIÊN QUAN