Một con đường dài chưa đến 1km nhưng có tới 4 dự án thi công cùng lúc và kéo dài suốt cả năm qua khiến cho cuộc sống người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

VIDEO LIÊN QUAN