Trong Hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2019, lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư ổn định, lâu dài và hiệu quả.

VIDEO LIÊN QUAN