Từ tháng 3/2017 đến nay, TP.HCM đã khảo sát, lắp đặt, khai thác thử hệ thống camera công nghệ tiên tiến để giám sát, định vị, nhận dạng người, phương tiện giao thông.

VIDEO LIÊN QUAN