UBND TP.HCM đã chấp thuận việc thực hiện quảng cáo đại trà trên xe bus ở địa bàn thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN