UBND TP.HCM vừa có quyết định giao cho các đơn vị liên quan thực hiện nhiều dự án nạo vét, cải tạo các dòng kênh bị tắc nghẽn, ô nhiễm kéo dài với mức đầu tư lớn.

VIDEO LIÊN QUAN