TPHCM ủng hộ loại hình vận tải áp dụng công nghệ thông tin, nhưng các điều kiện chính sách phải đảm bảo phù hợp, hài hòa giữa các loại hình đang kinh doanh vận tải.

VIDEO LIÊN QUAN