Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đồng ý đề xuất của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN