Ông Trần Quốc Thanh cho biết từ ngày 16/1 đến 26/2/2017, UBND quận 1 đã lập biên bản xử lý 875 trường hợp vi phạm. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, thu về ngân sách số tiền gần 500 triệu đồng.

VIDEO LIÊN QUAN