Trong khoảng một tháng, tại TP.Hồ Chí Minh đã xảy ra 10 vụ cháy gây thiệt hại về người và của. Để khắc phụ tình trạng này, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã ra đời.

VIDEO LIÊN QUAN