Từ khi thực hiện Luật Đất đai 2013, trong vòng 7 năm qua, tại TP. Hồ Chí Minh có trên 354 dự án nhà ở cần được cấp sổ hồng. Bình quân mỗi năm, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 15.000 sổ tuy nhiên số lượng chưa được cấp vẫn còn rất lớn, nguyên nhân phần lớn là do chủ đầu tư sai phạm trong quá trình xây dựng, chuyển đổi công năng sai mục đích ban đầu của dự án. Mới đây, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm để đẩy nhanh quá trình cấp sổ hồng cho cư dân.

VIDEO LIÊN QUAN