Trong một loạt giải pháp mới được đề nghị triển khai, ứng phó với dịch trong tình hình mới, Tp. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm lại cho chuyên gia, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế. Xét nghiệm ngẫu nhiên đang là chiến lược của Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn này.

VIDEO LIÊN QUAN