Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đạt được hiệu quả cao, TP Hồ Chí Minh đã thay đổi cách hoạt động của lực lượng công an từ trong các chốt kiểm soát thành đi tuần tra trên đường phố, nhằm xử lý những người ra đường khi không có lý do chính đáng.

VIDEO LIÊN QUAN