Thủ tướng, chính phủ chỉ đạo ngành Y tế và các địa phương: bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, quan điểm này đang được TP. HCM thể hiện rất rõ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời hiệu triệu từ chính quyền và từ trái tim người thầy thuốc, các y bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia y tế ở TP. HCM đã có những giải pháp rất kịp thời.

VIDEO LIÊN QUAN