Sau ngày 15/9, TP. Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục tăng cường giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16, việc cấp thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19 cho người dân hoặc các hình thức tương tự sẽ hoãn lại để đảm bảo an toàn hiệu quả phòng dịch.

VIDEO LIÊN QUAN