TP. Hồ Chí Minh có thể áp dụng thẻ xanh COVID-19 để kiểm soát việc đi lại của người dân trong thời gian tới, trong đó việc chứng nhận hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin là một trong những điều kiện tiên quyết để có thẻ xanh. Tuy nhiên, đến nay nhiều người dân phản ánh dù đã hoàn thành cả 2 mũi tiêm nhưng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa ghi nhận thông tin. Theo thống kê, có đến hàng trăm nghìn mũi tiêm chưa được cập nhật hoặc bị nhầm dữ liệu, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cần đốc thúc các đơn vị cập nhật nhanh hơn dữ liệu mũi tiêm cho người dân.

VIDEO LIÊN QUAN