Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Tp. Hồ Chí Minh nhận định, nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 rất dễ xảy ra, khi người dân từ các tỉnh trở lại thành phố làm việc. Do đó, thành phố đã công bố 4 nhóm đối tượng có chỉ định cách ly, xét nghiệm và thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng.

VIDEO LIÊN QUAN