Kể từ ngày 1/8, người dân tại TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao F1 có thể tìm kiếm và đặt phòng khách sạn, phương tiện vận chuyển cách ly trên ứng dụng trực tuyến để thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

VIDEO LIÊN QUAN