Từ đây đến cuối năm sẽ có khoảng 70 ngàn tỷ đồng với lãi suất ưu đãi được Sở Công Thương TPHCM kết nối với ngân hàng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. ,.......Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng đó là không còn tài sản thế chấp, do đó đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết,.... đợt hỗ trợ này hệ thống các ngân hàng sẽ tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp khác nhau.

VIDEO LIÊN QUAN