Trầm cảm, tâm thần là vấn đề sức khỏe được TP. Hồ Chí Minh quan tâm. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm mô hình cấp cứu trầm cảm, tâm thần. Mô hình này được kì vọng sẽ phản ứng, cấp cứu kịp thời và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN