TP. Hồ Chí Minh đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho 7,3 triệu người khó khăn với tổng kinh phí khoảng 7.300 tỷ đồng. Ngay khi triển khai gói hỗ trợ này đã có hàng ngàn người dân xin rút tên mình ra khỏi danh sách nhận tiền, nhường phần của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

VIDEO LIÊN QUAN