Kinh doanh vận tải trá hình là câu chuyện không phải hiếm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay vẫn còn hơn 140.000 phương tiện có đăng ký kinh doanh vận tải chưa thực hiện việc chuyển đổi biển số vàng, đó là còn chưa kể đến những xe kinh doanh vận tải trá hình. Điều này đã khiến công tác kiểm soát, xử lí của cơ quan quản lí gặp nhiều khó khăn.

VIDEO LIÊN QUAN