Bộ Y tế vừa đồng ý để TPHCM áp dụng đơn giản hóa quy trình tiêm vắc xin ngừa Covid 19, để phù hợp với điều kiện và tình hình phòng chống dịch. Cụ thể là giảm thời gian theo dõi sau tiêm với người khoẻ mạnh và đơn giản khâu khám sàng lọc cho người dưới 65 tuổi, không có bệnh nền. TPHCM đặt mục tiêu sẽ chủng ngừa cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Việc đơn giản hóa quy trình là một trong những điều kiện quan trọng để thành phố sớm hoàn thành mục tiêu này.

VIDEO LIÊN QUAN