Năm học này, phụ huynh tại TP. Hồ Chí Minh chưa phải đóng học phí theo chính sách tăng học phí mới mà vẫn giữ nguyên như cũ do thành phố đã dành hơn 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ học phí.

VIDEO LIÊN QUAN