Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá xác định cấp độ dịch bệnh, tâm lý chung của người dân lúc này là mong muốn các địa phương sớm có phân loại đánh giá để người dân có thể chủ động trong công việc, sinh hoạt hàng ngày của mình.

VIDEO LIÊN QUAN