Sở Du lịch TP.HCM vừa yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp lữ hành rà soát chặt các ấn phẩm, chương trình du lịch của đối tác nước ngoài.

VIDEO LIÊN QUAN