Khu dân cư An Thịnh phản ánh điều kiện sống không đúng với cam kết ban đầu của chủ đầu tư như là thiếu hệ thống đường xá, điện nước khiến cho đời sống của họ gặp nhiều khó khăn