Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại.

VIDEO LIÊN QUAN