Trump có thể sắp ký sắc lệnh ngăn công ty Mỹ dùng thiết bị của Huawei Sắc lệnh mới đã được chính quyền Trump cân nhắc trong hơn một năm qua nhưng nhiều lần bị trì hoãn ban hành.

VIDEO LIÊN QUAN