Hàng nghìn người đã biểu tình phản đối Tổng thống tại Seoul sau khi có cáo buộc bà đã để một người bạn thân không có chân trong nội các can thiệp vào các vấn đề quốc gia.

VIDEO LIÊN QUAN