Tổng thống Mĩ Donald Trump ngày hôm qua đã đề xuất hoãn cuộc bầu cử tổng thống nước này, lý do là vì lo ngại đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ bỏ phiếu qua bưu điện có thể tạo ra gian lận hoặc là kết quả sai.

VIDEO LIÊN QUAN