Ngày 14/3, TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong các TAND. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị.

VIDEO LIÊN QUAN