Nếu phát hiện những vụ việc xâm hại trẻ em, quý vị hãy ngay lập tức gọi điện tới Tổng đài điện thoại 111 để thông báo. Tổng đài sẽ hoạt động 24/24h tất cả các ngày, không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến.

VIDEO LIÊN QUAN