Cái gì hợp lý sẽ tồn tại, mà cái gì muốn tồn tại thì trước tiên phải hợp lý. Ấy thế mà tuần qua, nhiều thứ phi lý lại vẫn ngang nhiên tồn tại và nhiều cá nhân thì tìm cách tồn tại từ những điều bất hợp lý.