Một số liệu cũng rất đáng phải suy ngẫm, đó là mỗi xe container đi từ Bắc - Nam mất chỉ khoảng 20 triệu tiền xăng, nhưng mất đến 93 triệu tiền phí BOT.

VIDEO LIÊN QUAN