Câu chuyện trúng mùa, trúng giá giờ không còn là điều xa lạ khi nhiều hộ nuôi tôm thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, ứng dụng quy trình sản xuất sạch, nâng cao năng suất, chất lượng và có được sản phẩm để bán đúng vào thời điểm giá tăng.

VIDEO LIÊN QUAN