Cảnh sát Du lịch ở Tokyo có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, làm việc 24/24. Trước mắt 25 sĩ quan cảnh sát du lịch sẽ có mặt ở trước cửa nhà ga Shibuya và khu phố Kabukicho để giúp đỡ du khách nước ngoài. Đây là lần đầu tiên, cảnh sát du lịch được triển khai ở Tokyo.

VIDEO LIÊN QUAN