Tokyo lên kế hoạch đối phó với lượng ô tô đang tăng mạnh với con số 5,2 triệu chiếc hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN