Trung Quốc xem chuyến đi châu Âu này là cơ hội để cổ vũ cho chủ nghĩa đa phương nhằm thúc đẩy kinh tế thế giới, vào lúc mà việc chính quyền Cộng Sản muốn chứng tỏ tính ưu việt của mô hình y tế Trung Quốc đã làm cho nhiều chính phủ châu Âu bất bình. Một thái độ hung hăng mà đạo luật an ninh quốc gia Trung Quốc ban hành giữa mùa hè và triệt tiêu tự do ở Hồng Kông là một biểu tượng.