COVID-19 đã tấn công mạnh vào các khu công nghiệp. Đó là thực tế khắc nghiệt mà chúng ta đã và đang phải đối diện trong bối cảnh biến chủng của virus SARS-CoV-2 trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khó lường hơn. Từng là tâm dịch và phải tạm dừng hàng loạt khu công nghiệp, nay Bắc Ninh và Bắc Giang đã khôi phục và trở thành những ví dụ điển hình cho nỗ lực thực hiện mục tiêu kép.

VIDEO LIÊN QUAN