Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được cơ quan chức năng quan tâm, bảo đảm dân chủ công bằng & đúng qui định. Tuy nhiên càng gần đến Đại hội, tình hình tố cáo kiến nghị diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt tình trạng tố cáo sai sự thật gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

VIDEO LIÊN QUAN