Tại Myanmar, 65% trẻ em không được đăng ký khai sinh, không được đi học, vui chơi. Các em chỉ được nhớ tới khi nào gia đình cần ép các em đi lao động kiếm tiền.

VIDEO LIÊN QUAN