Chủ đầu tư đã phê duyệt hạng mục cầu bộ hành, tuy nhiên khi triển khai vướng trụ metro 1 nên dịch chuyển vị trí hơn 4m và đã tổ chức thẩm định, phê duyệt, nhưng sau khi cắm cọc triển khai thì gặp phải sự phản đối của người dân nên chủ đầu tư đã đề nghị dịch chuyển tiếp hơn 9m và được Sở GTVT TP đồng ý, thủ tục tiếp theo để thẩm định thì chưa hoàn tất

VIDEO LIÊN QUAN