Tổng thống Pháp và Công đoàn Pháp vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, điều này có nghĩa là những cuộc đình công vẫn sẽ tiếp tục xảy ra khi chỉ còn 4 ngày nữa diễn ra VCK EURO

VIDEO LIÊN QUAN