Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 14 người trong số 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 gặp nạn khi núi lở vùi lấp khu ở của đơn vị (tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) lúc rạng sáng nay, 18/10. Các lực lượng cứu hộ sẽ làm cả ca đêm để đưa những người gặp nạn ra sớm nhất.